Formuláře

Formulář k odstoupení od kupní smlouvy

S ohledem na to, že jsem zboží zakoupil/a prostřednictvím Internetu, uplatňuji tímto v souladu s § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, své právo a odstupuji bez uvedení důvodu od kupní smlouvy, a to ve 14denní lhůtě od převzetí zboží. 

Odstoupení od smlouvy

Zaslat na adresu jednatelky spol. 

Dol-Kre-4you s. r. o.

Mostecká 24

517 21 Týniště nad Orlicí

 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží ...........................................IMEI:..................................pod číslem objednávky .............. .

 

Datum objednání:

 

Datum obdržení:

 

Jméno a příjmení spotřebitele:

 

Číslo účtu pro vrácení kupní ceny:

 

Adresa spotřebitele:


Podpis spotřebitele: 

Datum:

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Reklamační protokol

 

Zaslat na adresu jednatelky spol. 

Dol-Kre-4you s. r. o.

Mostecká 24

517 21 Týniště nad Orlicí

 

 

Prodávající                                Kupující

Dol-Kre-4you s.r.o.

Heinemannova 2695/6

Dejvice

160 00 Praha

 

Faktura č.:

 

Název reklamovaného zboží : 

  

 

 

Řešení reklamace :

a) oprávněná reklamace - zboží opraveno / vyměněno 

  

  

d) neoprávněná reklamace

 

 

 

 

Přečtěte si, prosím: Veškeré údaje (kromě podpisu) je nutné vyplňovat čitelným hůlkovým písmem.

Vyplňte si kód objednávky / faktury a kontakt na Vás.

Pro jakékoli další dotazy neváhejte kontaktovat

info@elektroshock.cz

 

V:                                                    Dne:                          Podpis osoby oprávněné k vyřízení reklamace:

 

 

 

 

Podpisem kupující potvrzuje správnost a pravdivost shora uvedených údajů. 

 

 

V:                                                    Dne:                                            Podpis kupujícího: