Formuláře

Formulář k odstoupení od kupní smlouvy

S ohledem na to, že jsem zboží zakoupil/a prostřednictvím Internetu, uplatňuji tímto v souladu s § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, své právo a odstupuji bez uvedení důvodu od kupní smlouvy, a to ve 14denní lhůtě od převzetí zboží. 

Odstoupení od smlouvy

Zaslat na adresu jednatelky spol. 

Tereza Dolečková

balík na poštu 

Žižkova 850

503 46   Třebechovice pod Orebem

 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží ...........................................IMEI:..................................pod číslem objednávky .............. .

 

Datum objednání:

 

Datum obdržení:

 

Jméno a příjmení spotřebitele:

 

Číslo účtu pro vrácení kupní ceny:

 

Adresa spotřebitele:


Podpis spotřebitele: 

Datum:

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Reklamační protokol

 

Zaslat na adresu jednatelky spol. 

Tereza Dolečková

balík na poštu 

Žižkova 850

503 46   Třebechovice pod Orebem

 

 

Prodávající                                Kupující

Dol-Kre-4you s.r.o.

Heinemannova 2695/6

Dejvice

160 00 Praha

 

Faktura č.:

 

Název reklamovaného zboží : 

  

 

 

Řešení reklamace :

a) oprávněná reklamace - zboží opraveno / vyměněno 

  

  

d) neoprávněná reklamace

 

 

 

 

Přečtěte si, prosím: Veškeré údaje (kromě podpisu) je nutné vyplňovat čitelným hůlkovým písmem.

Vyplňte si kód objednávky / faktury a kontakt na Vás.

Pro jakékoli další dotazy neváhejte kontaktovat

info@elektroshock.cz

 

V:                                                    Dne:                          Podpis osoby oprávněné k vyřízení reklamace:

 

 

 

 

Podpisem kupující potvrzuje správnost a pravdivost shora uvedených údajů. 

 

 

V:                                                    Dne:                                            Podpis kupujícího: